svart labrador apporterar
Håll avstånd!

SSRKs huvudstyrelse tagit en rad beslut med anledning av SKKs uppdaterade beslut rörande Covid19 >>
(2020-05-11)

COVID-19 INFORMATION
Det mesta av vår verksamhet är inställd eller framflyttad (om möjligt). Vi följer anvisningar och rekommendationer från FHM/SKK/SSRK.
För vårens kurser får bara en person per hund följa med. Kurserna hålls enbart utomhus, även fikarasterna. Alla håller avstånd till varandra. Är du sjuk stannar du hemma!

Aktuella länkar med information som vi har att rätta oss efter:
SKK och covid19
SSRK – Nyheter
SVA – covid19-smitta och djur
Folkhälsomyndigheten

Deltagare i Jaktlydnad 2020, kursen som kunde genomföras.
Från vänster: Lisa/Pelle, Gunilla/Gast, Lisa/Flinga, Alvin/Skoj, Lisa/Glimma, Susanne/Tezzla, Matilda/Tyra, Mattias/Asta
Kursledare och fotograf Pia Holmlund

Till sist….
Det blir andra tider…. LÄNK!