SSRK Bergslagen årsmöte 
20 mars kl 14.00
Årsmötet hålls digitalt via Teams.
Klicka för mer information >>

STYRELSE 2022
Till årsmötet i vår behöver vi några nya till styrelsen, bl.a. kassör och viltspåransvarig.
Vill Du engagera dig i styrelsearbete eller kan du tipsa om någon, hör av dig till vår valberedning, se Avdelningen/Styrelse
(2021-10-27)

KURS
Funktionär -Funktionsbeskrivning-retriever (FB-R)
Datum: 26-27/3
Information och anmälan – Kurser 2022

INTSTÄLLD UTSTÄLLNING!
Utställningen (Kumla 22-23/1) är inställd pga covidrestriktionerna.
Anmälningsavgiften minus 40 kr, betalas tillbaka under januari.
De som har gjort en manuell anmälan kontaktar Therese via e-post.

VILTSPÅRPROV
Från och med 1/1 2022 kostar det 450 kr att gå spårprov.
Uppdaterade spårreglerna gäller från samma datum, de kan du hitta på ssrk.se >>


Viltspår – information
F.o.m 22-01-01 kostar det 450 kr att göra ett spårprov.
Viltspårdomarna önskar att de startade kontaktar olika domare för anmälan av flera viltspårsprov.

Jaktprov – information
Anmälningsavgiften för retrieverprov höjs till 500 kr från och med den 2021-01-01.
Vid halvdagsprov, som kvällsprov höjs den till 600 kr.

Coronainformation
På Svenska kennelklubbens hemsida hittar du uppdaterad information på vad som gäller för klubbverksamhet inom SKK-organisationen.
SKK Klubbverksamhet