Aktiviteter

Deltagare i Jaktlydnad 2020, kursen som kunde genomföras.
Från vänster: Lisa/Pelle, Gunilla/Gast, Lisa/Flinga, Alvin/Skoj, Lisa/Glimma, Susanne/Tezzla, Matilda/Tyra, Mattias/Asta
Kursledare och fotograf Pia Holmlund

Introkutionsdag för spanieljakt 2019