SSRK BERGSLAGEN -AVDELNINGEN

 • BLI MEDLEM!
  Betala in 375 kr
  på postgiro 182 68 98-7, SSRK.
  Glöm inte att ange namn och adress!
  Information hittar du också
  på SSRK:s hemsida ssrk.se!

SSRK BERGSLAGEN

Styrelsen 2017

Ordförande
Johannes Almqvist
070-68 65 039
ordforande@ssrkbergslagen.se

Kassör
Ewa Haag
070-48 75 426
kassor@ssrkbergslagen.se

Sekreterare
Susanne Melander
0722-17 82 00
sekreterare@ssrkbergslagen.se

Retrieveransvarig
Emma Gustafsson
070-72 32 280
retriever@ssrkbergslagen.se

Spanielansvarig
Anki Johansson
073-962 57 04
spaniel@ssrkbergslagen.se

Utställningsansvarig
Lotta Frankesjö
070-34 16 943
utstallning@ssrkbergslagen.se

Viltspåransvarig
Lotta Karlsson
073-95 47 445
viltspar@ssrkbergslagen.se

Suppleant
Mats Närling
076-10 90 113

Information, kontaktperson för Apportören (Suppleant)
Benita Rennes
070 32 88 133
webmaster@ssrkbergslagen.se

Tollingansvarig, adjungerad
Åse Lindersköld
019-22 70 78, 0706-34 58 49
tolling@ssrkbergslagen.se


Revisorerna

Sara Wallgren, 0171-44 21 59, 0702-52 04 35
Margareta Dahl
Suppleanter Urban Larsson och Eva Kits Nilsson

Valberedning

Vakant

Material till hemsidan skickas till adressen
webmaster@ssrkbergslagen.se