Styrelsemöten

Mötesprotokoll kan rekvireras från sekreterare eller ordförande.

2020

Styrelsemöte 20-06-30
Styrelsemöte 20-05-20
Styrelsemöte 20-03-30
Konstituerande styrelsemöte 20-03-08
Årsmöte 20-03-08
Styrelsemöte 20-02-17
Styrelsemöte 20-01-09

2019

Styrelsemöte 19-12-05
Styrelsemöte 19-11-06
Styrelsemöte 19-08-05
Styrelsemöte 19-05-23
Styrelsemöte 19-04-09
Konstituerande styrelsemöte 19-03-10
Årsmöte 19-03-10
Styrelsemöte 19-01-22

2018

Styrelsemöte 2018-12-04
Styrelsemöte 2018-09-18
Styrelsemöte 2018-05-21
Styrelsemöte 2018-04-25
Konstituerande styrelsemöte 2018-03-11
Årsmöte 2018-03-11
Styrelsemöte 2018-03-06
Styrelsemöte 2018-01-30