KM 2022

Välkommen till SSRK Bergslagens apporterings KM
för både spaniel och retriever

28 augusti utanför Örebro

Provet kommer gå som ett Working Test med 5 rutor.
KM genomförs på dummys, skott och en ruta är vatten.
Domare: Camilla Goldfarb, Pernilla Eskola, Martina Carlén
och Hans Westblad

Alla startande kommer få hjälpa till som funktionärer.
Ta med lunch och fika, ingen försäljning på platsen.
Pris: 100 kr betalas till bg 5647-3507


Anmäl till retriever@ssrkbergslagen.se
I anmälan anger du namn och medlemsnummer i SSRK Bergslagen,
hundens stamtavlenamn, hundras och klass
Sista anmälningsdag: 20 augusti

Läs de nya reglerna för Working Test (C-prov) >>

Klasser
Valpklass 6-12 månader (kommer ej vara som ett WT, tänk på att det
förekommer mycket skott under dagen på provplatsen)
Nybörjarklass minst 12 månader på provdagen
Öppenklass
Elitklass
Veteranklass minst 9 år på provdagen