Kontakt

Ordförande
Karin Helin Lindqvist
070-523 45 08
ordforande@ssrkbergslagen.se

Utbildningsansvarig, Vice ordförande
Annica Widlund
073-6401998
utbildning@ssrkbergslagen.se

Kassör
Ewa Haag
070-48 75 426
kassor@ssrkbergslagen.se

Sekreterare, Informationsansvarig, Tollingansvarig
Elin Nilsson
073-0987485 
sekreterare@ssrkbergslagen.se

Jaktansvarig, retriever
Emma Källberg
070-72 32 280
retriever@ssrkbergslagen.se

Jaktansvarig spaniel, (supleant)
Julia Wiiand 
070-2427511 
spaniel@ssrkbergslagen.se

Utställningsansvarig
Susanne Melander
072-217 82 00
utstallning@ssrkbergslagen.se

Viltspåransvarig
Henrik Widlund
072-2059484
viltspar@ssrkbergslagen.se

Biträdande jaktansvarig, retriever
Mats Närling
076-10 90 113
retriever2@ssrkbergslagen.se

Revisorer
Lisa Grönberg, Sara Wallgren
Suppleanter Helena Närling och Urban Larsson

Valberedning

Material till Apportören skickas till information@ssrkbergslagen.se
Material till hemsidan skickas till webmaster@ssrkbergslagen.se