Kontakt

Ordförande
Johannes Almqvist
070-68 65 039
ordforande@ssrkbergslagen.se

Vicerdförande
Jessica Carlqvist
073-3256386
viceordforande@ssrkbergslagen.se

Kassör
Ewa Haag
070-48 75 426
kassor@ssrkbergslagen.se

Sekreterare
Karin Helin Lindqvist 
070-5234508
sekreterare@ssrkbergslagen.se

Jaktansvarig, retriever
Emma Gustafsson
070-72 32 280
retriever@ssrkbergslagen.se

Jaktansvarig spaniel
Johannes Almqvist
070-68 65 039
spaniel@ssrkbergslagen.se

Utställningsansvarig
Ewa Haag
070-48 75 426
utstallning@ssrkbergslagen.se

Viltspåransvarig
Jenny Hedström
070-3489926
viltspar@ssrkbergslagen.se

Biträdande jaktansvarig reriever, (suppleant)
Mats Närling
076-10 90 113
retriever2@ssrkbergslagen.se

Information
Jessica Carlqvist
073-3256386
information@ssrkbergslagen.se

Utbildningsansvarig
Annica Widlund
073-6401998
utbildning@ssrkbergslagen.se

Tollingansvarig,(suppleant)
Edit Tollheim
070-2388668
tolling@ssrkbergslagen.se

Revisorer
Sara Wallgren, 0171-44 21 59, 0702-52 04 35
Margareta Dahl 
Suppleanter Urban Larsson och Eva Kits Nilsson

Valberedning
Lotta Karlsson, sammankallande
073-95 47 445
Maria Köhlström, Kajsa Markusson

Material till Apportören skickas till information@ssrkbergslagen.se
Material till hemsidan skickas till webmaster@ssrkbergslagen.se