Kontakt

Ordförande
Karin Helin Lindqvist
070-523 45 08
ordforande@ssrkbergslagen.se

Utbildningsansvarig, Vice ordförande
Annica Widlund
073-6401998
utbildning@ssrkbergslagen.se

Kassör
Ewa Haag
070-48 75 426
kassor@ssrkbergslagen.se

Sekreterare, Informationsansvarig, Tollingansvarig
Elin Nilsson
073-0987485 
sekreterare@ssrkbergslagen.se

Jaktansvarig, retriever
Emma Gustafsson
070-72 32 280
retriever@ssrkbergslagen.se

Jaktansvarig spaniel, (supleant)
Julia Wiiand 
070-2427511 
spaniel@ssrkbergslagen.se

Utställningsansvarig
Vakant

Viltspåransvarig
Jenny Hedström
070-3489926
viltspar@ssrkbergslagen.se

Biträdande jaktansvarig, retriever
Mats Närling
076-10 90 113
retriever2@ssrkbergslagen.se

Revisorer
Margareta Dahl,  Lisa Grönberg
Suppleanter Urban Larsson och Sara Wallgren

Valberedning

Material till Apportören skickas till information@ssrkbergslagen.se
Material till hemsidan skickas till webmaster@ssrkbergslagen.se