Instruktörsutbildning

Vi söker dig som är intresserad att utbilda dig till Diplomerad instruktör inom SSRK

Många av SSRKs medlemmar önskar att föreningen ordnar olika typer av kurser och träningar.För att vi i SSRK ska kunna erbjuda mer kurser, behöver vi utbilda fler instruktörer.SSRK HS och Funktionärsutbildningskommitté inbjuder nu alla SSRK avdelningar, rasklubbar och JIS att anmäla en (1) deltagare vardera till en grundläggande instruktörsutbildning. 

Deltagaren blir efter genomförd utbildning Diplomerad Instruktör inom SSRK vilket innebär att individen har grundläggande kunskaper i att planera och genomföra en kurs, pedagogik, bemötande av kurs-deltagare, grunder kring ”hur lär hund” och grundläggande träning av hundraser som ingår i SSRK.

Målsättningen med diplomeringsutbildningen är att instruktören på egen hand inom avdelningen/ rasklubben/JIS ska kunna planera och genomföra valpkurser, nybörjarkurser och introduktionsträffar.

Kursupplägg
Diplomeringsutbildning startar i februari 2023. Utbildningen består av två utbildningshelger samt ett antal digitala föreläsningskvällar. 

Där emellan förväntas kursdeltagaren genomföra eget arbete på hemorten som redovisas vid sista kurstillfället. Det egna arbetet görs tillsammans med en mentor som utses av avdelningen/ rasklubben/JIS som skickar deltagaren.

Är du intresserad? 
Mer information finns med vilka krav som är för att få gå utbildningen och avtalet som kommer att skrivas mellan SSRK Bergslagen och kursdeltagaren.  Instruktörsutbildning, diplomering – Svenska Spaniel och Retrieverklubben (ssrk.se)  Vid fler anmälda har SSRK Bergslagen rätten att välja vem som går gå kursen. 
Anmäl senast 1/6 till utbildning@ssrkbergslagen.se