Retrieverjaktprov

Prov 2020

Örebro 20-08-07
Klass: NKL
Kvällsprov med maximalt 8 ekipage.
Domare: Mats Närling
Provledning:
Anmälan SSRK Prov

Örebro 20-08-14
Klass: NKL
Kvällsprov med maximalt 8 ekipage.
Domare: Liselotte Norling Hermansson
Provledning:
Anmälan SSRK Prov

Angående Corona/Covid19
Proven är öppna för ekipage från den mellansvenska regionen.
Läs mera på skk.se och ssrk.se

Länkar – retriever

Läs mera om retrieverjakt och retrieverprov på SSRK:s hemsida

Regler och anvisningar – retrieverjaktprov

SSRK PROV -retriever