Retrieverjaktprov

Prov 2020

A-prov, retriever 20-10-17

I samarbete med SSRK Östra anordnar vi ett A-prov i trakterna av Strängnäs.
Sista anmälan den 4/10

SSRK Prov

Inbjudan till Retrieverjaktprov Örebro 20-08-01 samt 20-08-02

1/8 ÖKL
Domare: Mats Närling
Provledare: Sören Svärd
Kommisarie: Erik Jonsson

2/8 EKL
Domare: Sune Nilsson
Provledare: Sören Svärd
Kommisarie: Erik Jonsson

För att deltaga på proven gäller riktlinjerna och restriktionerna från FoHM, SKK och SSRK
Proven är öppna för ekipage från region Mellan Sverige.
Vi reserverar oss för nya restriktioner.

Proven finns ute på SSRK Prov och är öppna för anmälan.
https://sbktavling.se/ssrk

Väl mött!
Provledningen

Inbjudan till Retrieverjaktprov Örebro 20-08-07 samt 20-08-14

Under två fredagar anordnar vi två kvällsprov för retriever i Örebrotrakten med provstart 16.00.
Vi kommer ha två samlingar för startande ekipage. (4+4)
För att deltaga på proven gäller riktlinjerna och restriktioner från FoHM, SKK och SSRK. 
Vi reserverar oss för nya restriktioner.
Båda kvällsproven finns ute på SSRK Prov och är öppna för anmälan.

Väl mött!
Pia Holmlund & Kajsa Markusson

Örebro 20-08-07
Klass: NKL
Kvällsprov med maximalt 8 ekipage.
Domare: Mats Närling
Provledare: Pia Holmlund
Kommisarie: Helena Närling
Anmälan SSRK Prov, senast den 26/7

Örebro 20-08-14
Klass: NKL
Kvällsprov med maximalt 8 ekipage.
Domare: Liselotte Norling Hermansson
Provledare: Kajsa Markusson
Kommisarie: Pia Holmlund
Anmälan SSRK Prov, senast den 2/8

Proven är öppna för ekipage från den mellansvenska regionen.
Läs mera på skk.se och ssrk.se samt på FoHM:s hemsida

Länkar – retriever

Läs mera om retrieverjakt och retrieverprov på SSRK:s hemsida
Regler och anvisningar – retrieverjaktprov
SSRK PROV -retriever