Tollingjaktprov

Inbjudan tollingjaktprov 2021

25/9 NKL, EKL
26/9 NKL, ÖKL
Domare: Marie Kinder Nilsson
Provledning: Åse Linderskjöld, Lena Skugge-Pettersson
Proven finns ute på SSRK Prov och är öppna för anmälan.
Anmälan senast 21-09-16
https://sbktavling.se/ssrk

Vi följer gällande riktlinjer och restriktioner från FoHMSKKoch SSRK
Vi reserverar oss för nya restriktioner.

Väl mött!
Provledningen

Länkar – Tolling

Läs om tollingjakt och tollingjaktprov på SSRK:s hemsida

Regler och anvisningar – tollingjaktprov

SSRK PROV – tollingjaktprov