SSRK BERGSLAGEN - AKTIVITETER

UTHYRNING AV FLEXI LAUNCHER

Avdelningen har två Flexilauncher (FL) för uthyrning för medlemmar.

Vid felaktig handhavande kan FL orsaka skador både på människa och hund. Det är MYCKET VIKTIGT att läsa och förstå instruktionerna om handhavande.

Länk till skriftlig information om säkerhet, riskområde, uppställning, laddning/omladdning finns längst ner.

Vilkoren för att få hyra FL är:
Medlemskap SSRK Bergslagen
Uthyraren/användaren skall ha läst och förstått skriften om handhavande av (FL)
Vid varje användningstillfälle finns det en ansvarig användare.

ALL ANVÄNDNING SKER PÅ EGEN RISK.

Kostnad:
För en helg 250kr + 250 kr deposition.
Borttappade eller förstörda dammys ersätts av användaren (130 kr).
Skott finns att köpa.

Kontakt:
Mats Närling (Kungsör)
utforande@ssrkbergslagen.se
mobil: 0705 87 76 19

Benita Rennes (Örebro)
sekreterare@ssrkbergslagen.se
mobil: 0703 23 50 12

Ta kontakt i god tid för att uthyrningen skall fungera enkelt!

LÄNK TILL INSTRUKTIONER OM HANDHAVANDE.