Styrelse

Ordförande
Sören Svärd
070-58 83 945
svardsoren@gmail.com      

Sekreterare samt ansvarig för Funktionsbeskrivning
Informationsansvarig
Nilla Lundberg
070-21 53 232
nilla.ndesign@gmail.com      

Kassör
Adjungerad fackman Mia Sahlsjös EK AB
Maria Salsjö
mia@macroredovisning.se
0768 509367
                 
Utbildningsansvarig och viceordförande
Thérése Björnsdotter
070-2801912
therese@mjukatassar.se

Jaktansvarig – retriever
Kristina Pettersson  
070-66 87 417
kristina.pettersson@liagymnasiet.se

Tollingansvarig
Isabelle Nilsson 
070-36 07 493
isabelle.atorp@outlook.com

Jaktansvarig – spaniel
Vakant

Utställningsansvarig
Anna Svensson
070-71 26 974
anna.kristina.johansson@gmail.com

Viltspårsansvarig
Lotta Karlsson
073-95 47 445
lotta.a.karlsson@orebro.se   

Suppleant 1
Maria Jonsson
070-35 22 568
maria.jonsson@hotmail.com

Suppleant 2
Karin Helin Lindkvist
070-52 34 508
karinhelin_lindkvist@msn.com

Revisorer
Lars-Olov Nyberg lonyberg@gmail.com
Majvor Larsson maivors@gmail.comValberedning

Material till Apportören skickas till nilla.ndesign@gmail.com      
Material till hemsidan skickas till