Instruktörsutbildning

Vi söker dig som är intresserad att utbilda dig till Diplomerad instruktör inom SSRK hösten 2024

Många av SSRKs medlemmar önskar att föreningen ordnar olika typer av kurser och träningar. För att vi i SSRK ska kunna erbjuda mer kurser, behöver vi utbilda fler instruktörer. SSRK HS och Funktionärsutbildningskommitté inbjuder nu alla SSRK avdelningar, rasklubbar och JIS att anmäla en (1) deltagare till en grundläggande instruktörsutbildning. 

Inbjudan till Diplomeringsutbildning Instruktör BAS hösten 2024

Krav för att bli antagen till diplomeringsutbildningen instruktör BAS

  • Medlem i SSRK organisationen och väl förtrogen med SSRKs syfte, målsättning och organisation.
  • Tränat och fört egen hund till pris i nybörjarklass på retrieverprov B (instruktör retriever).
  • Tränat och fört egen hund till pris i nybörjarprov B (instruktör spaniel).
  • Lämplig pedagogisk fallenhet för att utbilda hundägare.
  • Två referenser som intygar din lämplighet som instruktör.
  • Undantag från någon av kraven ovan kan, om särskilda skäl föreligger, beviljas av utbildningsansvarig hos SSRK. Detta kommer att ske mycket restriktivt och ska noga motiveras.

Godkänt avslutningsprov = Diplomering

Sammanfattning av kursinnehållet i instruktör BAS

Två helger, fredag eftermiddag till söndag eftermiddag, fyra digitala föreläsningskvällar, samt hemarbete och en hemtenta.

Helg 1
– Pedagogik och bemötande
– Valpkurs – kursplan och problemlösning
– Vardagslydnad – kursplan och problemlösning
– Praktiska övningar

Digitalt
– Organisation SSRK, utbildningsmål och syfte, en kväll
– Etologi, två kvällar samt hemtenta
– Lagar, hund och jakt, en kväll

Hemarbete
– Genomförande av två kurser i egna avdelningen med handledning av mentor
– Skriftlig redovisning av kursplan, genomförande och problemlösning.
– Skriftliga kursutvärdering av instruktör, mentor från avdelning samt deltagare.
– Skriftligt prov (hemtenta).

Inlämning av skriftlig redovisning, kursutvärdering och prov till kursledningen enligt instruktion.

Helg 2
– Utvärdering & reflektion
– Resultat från teoriprov (hemtenta)
– Rastypiska beteenden retriever/spaniel
– Praktisk träning och upplägg för grundkurs för retriever/spaniel

Är du intresserad? 
Avtalet som kommer att skrivas mellan SSRK Bergslagen och kursdeltagaren. 
Vid fler anmälda har SSRK Bergslagen rätten att välja vem som går gå kursen. 
Anmäl senast 28/4 till utbildning@ssrkbergslagen.se